Soiltech Solutions
NL EN EN

Partners

Werken aan bodemweerbaarheid

De weerbaarheid van zowel bodem als gewas komt vooral voort uit de natuur zelf. Vanuit die visie werken wij samen met klanten zoals Boomkwekerij Ebben aan een duurzame teelt op hun kwekerijpercelen. Naast producent en leverancier van slimme bemestingsproducten nemen wij de rol van sparringpartner op ons als het gaat om bodemverbetering en bemesting. 

'Het totaalsysteem van Soiltech richt zich op verhoging van de bodemweerbaarheid en optimale voeding van het gewas. En dat levert veel meer op dan alleen een drastische reductie in chemische bestrijdingsmiddelen.' (Ebben, 2016)

Nutri-Tech Solutions (NTS) specialiseert zich in de relatie tussen de gezondheid van bodem en die van de mens. Het Australische bedrijf is wereldleider in de productie en handel van duurzame teeltproducten zoals mineraalmeststoffen, humaten en vloeibare meststoffen. NTS exporteert meer dan 300 producten naar meer dan 40 landen ter wereld. Soiltech is distributeur en licensed manufacturer voor de producten van NTS in West-Europa.

Van Iersel Compost is een zusterbedrijf van Soiltech en is één van de meest vooraanstaande en innovatieve compostproducenten van Nederland. Naast inname van groenafval levert Van Iersel biomassa voor energie-opwekking en compostproducten van hoge kwaliteit. Bovendien specialiseert Van Iersel zich in maatwerk compostmengsels, samengesteld op basis van individuele bodemanalyses. Het bedrijf onderscheidt zich door haar kennis van bodembiologie en bodemmineralenmanagement, en haar vermogen het compostmengsel af te stemmen op de behoefte van grond en gewas.

Het gekoelde transport van Fytaforce® biofertiliser wordt verzorgd door CoolRunnings.