Soiltech Solutions
NL EN EN

Herbi-Safe

Het gebruik van de herbicide glyfosaat staat al geruime tijd onder druk vanwege allerlei risico's zoals de uitspoeling ervan naar het grond- en oppervlaktewater en de negatieve effecten op de bodembiologie en groei van het volggewas. 

Herbi-Safe vergroot de efficiëntie van herbiciden en neutraliseert schadelijke herbicidebijwerkingen en maakt het daarmee mogelijk een lagere dosering herbicide te gebruiken met gelijk resultaat. Door Herbi-Safe aan een bespuiting toe te voegen, kan er 25% op glyfosaatgebruik bespaard worden.

Download hier de Herbi-Safe producsheet met productspecificaties.

Proefresultaten glyfosaatreductie

In een uitgebreide veldproef is het product Herbi-Safe getest op de capaciteit om de werking van bodemherbiciden te verhogen en zo met een lagere dosering uit te kunnen. de proef is uitgevoerd om een beter advies te kunnen geven over het gebruik van Herbi-Safe in combinatie met glyfosaat.

Klik op de afbeelding om het pdf-bestand te downloaden.

 

 

Voordelen van Herbi-Safe

  • Zorgt voor een betere opname van glyfosaat door de plant
  • Vermindert de aantasting van het bodemleven
  • Zorgt voor een snellere biologische afbraak van glyfosaat in de bodem

De negatieve effecten van glyfosaatgebruik worden hiermee tot een minimum gebracht en de uitspoeling maximaal beperkt.

Toepassing

Gebruik 25% minder glyfosaat dan gebruikelijk en voeg 0,5 liter Herbi-Safe toe per 100 liter spuitvloeistof.

Meer informatie & bestellen

Mocht u vragen hebben over de toepassing in uw situatie of meer informatie willen over Herbi-Safe, neem dan contact op met uw leverancier. Herbi-Safe is verkrijgbaar bij: 

 Telermaat