Soiltech Solutions
NL EN EN

Nieuws en Teelttips

Fine-tunen met Shuttle-bladmeststoffen

Geplaatst door Fiona van Hoesel (fiona) op Aug 17 2015
Nieuws en Teelttips >>

Voorafgaand aan het teeltseizoen wordt er door steeds meer bedrijven een spuitschema opgesteld voor het toepassen van Fytaforce biofertilisers in combinatie met de Shuttle-bladmeststoffen. In praktijk blijkt dat de schema’s met Shuttle bladmeststoffen vaak erg effectief zijn, maar toch is het aan te bevelen om tijdens de teelt op basis van bladanalyses te bepalen, welke tekorten of overmaten er nog zijn in het gewas. Hierop kan het oorspronkelijke bladbemestingsschema worden aangepast of aangevuld.

De Shuttle-bladmeststoffenrange bestaat uit de bladmeststoffen met de focus op calcium, magnesium, mangaan, borium, molybdeen, koper, ijzer, of zink. Shuttle Seven is een breedspectrum-bladmeststof met de focus op 7 spoorelementen en 5 hoofelementen. Een belangrijke eigenschap van alle Shuttle bladmeststoffen is dat de elementen organisch gecheleerd zijn. Hierdoor gaat er geen energie van de plant verloren in tegenstelling tot afbraak van een chemisch chelaat.

Bovendien bevatten alle Shuttle-bladmeststoffen achtergrondvoeding, waardoor het antagonistisch effect van het ‘doelnutriënt’ zoveel mogelijk gecompenseerd wordt. De adviesdosering van de Shuttle-bladmeststoffen bedraagt 1 tot 3 liter per hectare, afhankelijk van het gewas en de voedingstoestand.

Shuttle-bladmeststoffen voor een aanpak op maat!

Laatst vernieuwd: Aug 17 2015 om 9:00 AM

Terug